Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

II SA/Go 887/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

' operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału...
organizmów wodnych poprzez zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia do walki z kłusownictwem i ochrony środowiska oraz wód. Wnioskodawca wskazał, że w wyniku realizacji operacji...