Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

IV SA/Wr 711/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-17

publicznej w postaci całkowitej dokumentacji związanej z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska (dwóch kandydatów), według procedury...
wprowadzonej zarządzeniem nr 70/2021 Rektora z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji wewnętrznej prowadzącej do wyłonienia dyrektorów...