Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OSK 1095/19 - Wyrok NSA z 2019-09-25

w łonie organów ścigania i organów ochrony prawnej RP'. Wywiedziono, że 'analiza treści tych pism wskazywać może u czytającego uzasadnione podejrzenie ww. lekarza...
, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, CBA, ABW, Prezesa KRS, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnej Izby...