Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SAB/Bd 36/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-18

wskazywane przez organ decyzje Regionalnego i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Po myśli regulacji...
działkach. Jest także okolicznością bezsporną, że skarżący nie złożyli skargi na rozstrzygnięcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. i Generalnego Dyrektora...

II OW 135/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Gdyni z dnia 9 maja 2011 r. skierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie tenże organ centralny także sformułował swoje stanowisko. W opinii...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 lipca 2011 r. nr DOOŚk.070.361.2011.AKF stwierdzono, że ponieważ dane przedsięwzięcie w części zlokalizowane...

III OW 132/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

dyrektor ochrony środowiska (pkt 1), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (pkt 3...
, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu...

II OW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

i przedsięwzięcia, kiedy organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (pkt 1), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor...
po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 18 stycznia...

II OW 126/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (pkt 3). W przypadku pozostałych przedsięwzięć właściwy...
-Rzepecka, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia...

II OW 127/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (pkt 3). W przypadku pozostałych przedsięwzięć właściwy...
-Rzepecka, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia...

II OW 122/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-10

i przedsięwzięcia, kiedy organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (pkt 1), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor...
po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia [...] sierpnia...

II SAB/Kr 168/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-13

projektu decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzyskano w dniu 26.04.2011 r., który w postanowieniu...
sprawy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.12.2010 r., który uzgodnił zamierzenie inwestycyjne, zwracając w dniu 26.01.2011 r. akta sprawy...

IV SAB/Po 101/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-02

oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w systemie teleinformatycznym (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 128 ust. 1 u.u.i.ś.). Ponadto...
przekazana do podpisu drogą elektroniczną. Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta P. podpisał pismo [...] grudnia 2020 r. w systemie 'Mdok' (tj...

II OW 61/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-02

2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy...
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w W. a Prezydentem W. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o wydanie...
1   Następne >   3