Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

. akt II SAB/Wa 319/12 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2012 r...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 319/12 z jego skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

III OPP 14/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1083/21 w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021...
z jego skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5 w przedmiocie nadania decyzji rygoru...