Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1962/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach...
kieruje Urzędem przy pomocy m.in. wiceprezesów, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych (...), których może upoważnić (podobnie jak innych pracowników...