Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 71/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

wydanej w takich okolicznościach nie zasługuje na ochronę; taka decyzja powinna być zatem wyeliminowana z obrotu jako rażąco naruszająca prawo. Tym samym Dyrektor...
publicznego w państwie, z potrzeby ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz z niezbędności ochrony wolności i praw innych osób. Ustawa zasadnicza niezbędną...

I GSK 811/18 - Wyrok NSA z 2019-02-15

w państwie, z potrzeby ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz z niezbędności ochrony wolności i praw innych osób., Podkreślił , iż ustawodawca...
' Grupy producentów rolnych' objętej PROW na lata 2007-2013, w okresie od 12 stycznia 2013 do 11 stycznia 2014 r., za II rok działalności., Dyrektor OR ARiMR w Ł., zgodnie z §...

IV SA/Wa 727/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-05

rolnych przysługują osobie fizycznej, zwanej 'producentem rolnym', utrzymującej grunty rolne w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska pod warunkiem...
przysługują osobie fizycznej, zwanej 'producentem rolnym', utrzymującej grunty rolne w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska pod warunkiem, że jest ona...

V SA/Wa 3505/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie, z potrzeby ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz z niezbędności ochrony wolności i praw...
pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. 1. W dniu [...] marca 2014 r. Dyrektor OR...

V SA/Wa 2223/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-25

rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normami) wynosi co najmniej 1 ha. Przepis ten jest jasny, przez co jego zastosowanie nie powinno budzić wątpliwości., Słusznie zatem...
2012 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: Prezes ARiMR) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...

II GSK 1299/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

, a także ochrony środowiska naturalnego. Treść art. 3 tej ustawy określa szereg warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia działalności przez grupę producentów...
podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego, wsparcia natomiast udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności...

V SA/Wa 1146/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie, z potrzeby ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz z niezbędności ochrony wolności i praw innych osób...
postępowania sądowego. 1. Decyzją z dnia [...] stycznia 2019 r. Dyrektor OR ARiMR w E. - stosownie do treści art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2007 r...

V SA/Wa 2387/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Celowość przyznania pomocy grupom producenckim została określona w art. 35 rozporządzenia nr 1698/2005., Ponadto...
, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska., Tak więc analiza...

V SA/Wa 1330/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Treść art. 3 ustawy o gpr określa szereg warunków, które muszą zostać...
'), z [...] maja 2018 r., nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej...

V SA/Wa 1458/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Treść art. 3 ustawy o gpr określa szereg warunków, które muszą zostać...
., nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej jako: 'Dyrektor OR' lub 'organ...
1   Następne >   3