Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SAB/Lu 31/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

.). W dniu 26 października 2015 r. skarżący złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w L. ponaglenie, które postanowieniem z dnia [...] listopada 2015 r. uznane zostało za bezzasadne...
może być uzasadnione i konieczne wstrzymanie przez organ podatkowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w celu ochrony interesów budżetowych i wyjaśnienia, czy rzeczywiście...

I OW 113/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

o położenie parkingu, czy znajdował się w pasie drogowym oraz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w jakim trybie było prowadzone postępowanie i czy naczepy zostały...
, do Komendy Wojewódzkiej Policji w G. W. w zakresie podstawy prawnej do wydania dyspozycji parkowania pojazdów, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z zapytaniem...

I SAB/Lu 32/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

., Skarżący złożył do Dyrektora Izby Skarbowej ponaglenie z dnia [...] grudnia 2015 r., które postanowieniem z dnia [...] uznane zostało za bezzasadne., Zdaniem skarżącego...
nie należy zapominać, w wielu sytuacjach może być uzasadnione i konieczne wstrzymanie przez organ podatkowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w celu ochrony interesów...

I SAB/Lu 30/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

wnioskami o kontrole u tych podmiotów., Skarżący złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w L. ponaglenie z dnia [...] które postanowieniem z dnia [...] uznane zostało za bezzasadne...
może być uzasadnione i konieczne wstrzymanie przez organ podatkowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w celu ochrony interesów budżetowych i wyjaśnienia, czy rzeczywiście zwrot...