Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SA/Wa 1509/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

. (nr [...]), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z [...] grudnia 2019 r. (znak: [...]) o przeniesieniu z urzędu T.N. do pełnienia służby w innej jednostce...
organizacyjnej Służby Więziennej., Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że Dyrektor Generalny Służby Więziennej decyzją z [...] grudnia 2019 r. wydaną na podstawie art...

VII SA/Wa 2922/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

w przepisach ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.) nastąpiło [...] marca 2018 r. ([...]) i w związku z tym pismo...
. Wskazał przy tym, że pismo podpisane przez [...], Zastępcę Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych z [...] listopada 2018r...