Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1645/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-21

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] września 1994 r. (część nieruchomości zabudowanej, pow. [...] ha)., Ponadto, Dyrektor Generalny K. wystąpił z wnioskiem...
. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego K. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] marca 2010 r...