Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 2632/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

'). Decyzją tą Minister, utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej: 'Dyrektor Generalny KOWR' lub 'organ I instancji...
., II.1. [...]sp. z o.o. z siedzibą w [...], zgodnie z wykazem prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przekazanym do Dyrektora Generalnego KOWR przy piśmie...

IV SA/Wa 2043/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-23

ustawy, o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. Nr 92, poz. 639), na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o nasiennictwie Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian...
środków pozwalających uniknąć ujemnych skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska., Generalną zasadą, ustanowioną na mocy tej dyrektywy oraz transponującej, ją ustawy...

IV SA/Wa 1732/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-10

uwolnienia do środowiska wnioskowanej odmiany kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie., Decyzją z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian...
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych z dnia [...] maja 2008 r. sygn. [...]; 2. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz skarżącego P. Oddział...

IV SA/Wa 1733/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-10

uwolnienia do środowiska wnioskowanej odmiany kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie., Decyzją z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian...
Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych z dnia [...] maja 2008 r. sygn. [...]; 2. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz skarżącego P. Oddział...

IV SA/Wa 2042/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-15

ujemnych skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska. Generalną zasadą ustanowioną na mocy przywołanej powyżej dyrektywy oraz transponującej ją ustawy z dnia 26 czerwca...
kosztów postępowania sądowego Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r. [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Centralnego Ośrodka...

II OSK 781/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

w zakresie uwolnienia do środowiska wnioskowanej odmiany kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie., Decyzją z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania...
decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych z dnia...

VI SA/Wa 2202/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

, ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania [...]sp. z o.o. z siedzibą w [...], ul. [...] utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia...
odwoławczy wyjaśnił, że w dniu [...] marca 2018 r. Dyrektor Generalny KOWR działając jako organ rejestrowy wskazany w art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r...

IV SA/Wa 2701/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

z [...] lipca 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z [...] lutego 2018 r. przekazującą Nadleśnictwu [...] w trwały...
, położonej w miejscowości [...], gmina [...], powiat [...], województwo [...]., Decyzją z [...] lutego 2018 r. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazał...

IV SA/Wa 2045/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-12

uniknąć ujemnych skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska. Generalną zasadą ustanowioną na mocy w/w dyrektywy oraz transponującej ją ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r...
zwrotu kosztów postępowania sądowego Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r. Nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mocy decyzję Dyrektora...

IV SA/Wa 1193/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania [...] Sp. z o.o., od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia...
lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów: estru oraz czystego oleju roślinnego, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie., Dyrektor Generalny Krajowego...
1   Następne >   3