Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 1021/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-25

. Spółka ponownie wskazała na bardzo trudną sytuacją finansową. Podniosła, iż jej działalność statutowa m.in. dla potrzeb przeciwpowodziowych, ochrony środowiska i rolnictwa...
zatrudnienia, wystąpiło w związku z realizacją programu dotyczącego likwidacji bezrobocia. Do odwołania Spółka załączyła pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy...