Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X
  • Symbol

II SA/Wa 2167/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

ustawowej ochronie): Dyrektora Generalnego M. K., Dyrektor A. W. i Dyrektora M. C., 2. Ile odbiorników TV znajduje się w siedzibie resortu nauki oraz w pokojach jakich...
okresowe stanowią część akt osobowych pracowników Ministerstwa zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej: dyrektora generalnego Ministerstwa, dyrektora komórki...