Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 1912/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-12

. G. K., Dyrektora Generalnego [...] B.V w R., Na rozprawie w dniu 7 grudnia 2006r. Sąd powziął wątpliwość, co do faktu, czy R. H. jest pracownikiem spółki...