Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 1603/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

pozwoli uniknąć dodatkowego zatrudniania nauczycieli a także 'wyeliminuje' etat dyrektora w reorganizowanej szkole. Oszczędności z tego tytułu można będzie przeznaczyć...
., W uzasadnieniu postanowienia [...] Kurator Oświaty podał, że Szkoła Podstawowa w [...] 'pełni ważną funkcję w środowisku lokalnym'. Jest miejscem integrującym społeczność...

II SA/Wa 2070/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

, świetlicą, gabinetem pedagoga/psychologa, sekretariatem, gabinetem dyrektora, pokojem nauczycielskim, szatnią, placem zabaw z wyposażeniem, boiskiem sportowym...
. Dyrektor szkoły deklaruje, że szkoła jest bezpieczna (w księdze wypadków ostatnie zdarzenie odnotowano w 2014 r.) oraz, ze względu na małą społeczność, w szkole nie ma problemów...