Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SA/Wa 768/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

oraz zwierząt łownych, ze zwierzętami z innych gatunków, a także ze zwierzętami z form i odmian hodowlanych, bez zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Skarżący...
nie posiada obowiązującego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wydanego w trybie przywołanego powyżej przepisu, na krzyżowanie osobników gatunku dzik...

II SA/Gl 858/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-23

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Naczelną zaś zasadą przy obrączkowaniu jest, aby zakładane obrączki nie powodowały zmiany zachowania ptaków i ich zdrowia. Uzyskano...
niewyjaśnienie podnoszonych wątpliwości i nie przeprowadzenie wskazanych dowodów, domagając się między innymi sprawdzenia czy wydawanie przez Generalnego Inspektora Ochrony...

II SA/Łd 253/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

Ochrony Środowiska z pytaniem, czy Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 może mieć zastosowanie w odniesieniu do zagospodarowania ubocznego produktu pochodzenia...
Inspektoratu Ochrony Środowiska w S. konkluzje dotyczące najlepszych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń nie mają zastosowania do zagospodarowania...

I OSK 22/21 - Wyrok NSA z 2022-04-07

wyjaśnił też, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii w L. zwrócił się do [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z pytaniem, czy Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302...
niż ryby hodowlane, ze ściółką lub bez., Zgodnie z odpowiedzią Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w S. konkluzje dotyczące najlepszych technik...