Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 794/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

określony w artykule 33 ust. 1b ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi, że jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska łub regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał...
decyzji Komendanta Głównego Policji niewłaściwą interpretację przepisów o uśmiercaniu zwierząt, wadliwą interpretację art. 4 oraz art. 33 ustawy o ochronie zwierząt...

IV SA/Gl 164/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-07

określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, o czym mowa w art. 90 ust. 1 w/w ustawy., Zasady...
ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony...

I OSK 2199/14 - Wyrok NSA z 2016-02-12

dyscyplinarnego przeciwko Komendantowi-Rektorowi. W przedmiotowym raporcie skarżący zwrócił się także o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nadkom. D.M., dyrektor...
do realizacji dyrektorowi Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. 20 maja 2013 r. Komendant Główny Policji, w piśmie skierowanym do przełożonego dyscyplinarnego skarżącego, tj...