Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II OSK 1381/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

zapewniające ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska. W myśl art. 55 ust. 3 tej ustawy tylko wówczas gdy posadzenie drzew lub krzewów, powodujące urządzenie pasów...
.); oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pożarowej określają: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad...

II SA/Bd 1230/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-25

przeciwpożarowych, w ramach określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, obowiązku ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Po wtóre, określone powyżej...
środowiska, wyraża jedynie generalną zasadę, której adresatami są podmioty korzystające z infrastruktury kolejowej, a ponadto odnosi się on jedynie do warunków technicznych...

II SA/Bd 1231/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-25

przeciwpożarowych, w ramach określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, obowiązku ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Po wtóre, określone powyżej...
leśnego. Podkreślono, iż zarządca linii kolejowych jest zobowiązany do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, zapewniającego ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska...

II SA/Bd 1140/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-01

zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska, wyraża jedynie generalną zasadę, której adresatami są podmioty...
, iż zarządca linii kolejowych jest zobowiązany do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, zapewniającego ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska., Spółka P. S.A....

II SA/Bd 1139/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-01

i organizacyjne zapewniające bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska, wyraża jedynie generalną zasadę, której adresatami...
. Podkreślono, iż zarządca linii kolejowych jest zobowiązany do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, zapewniającego ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska...

II SA/Bd 128/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-28

ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska, wyraża jedynie generalną zasadę, której adresatami są podmioty korzystające z infrastruktury kolejowej...
przeciwpożarową i ochronę środowiska. Przepis ten jednak wyraża jedynie generalną zasadę, której adresatami są podmioty korzystające z infrastruktury kolejowej. Ponadto odnosi...

II SA/Łd 1010/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-23

służbowego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Jednym z elementów Sposobów postępowania jest wykaz dojazdów pożarowych i sposobów ich oznakowania. Zdaniem strony...
Państwowych, Zarządzeniem Dyrektora Generalnego LP nr 55 z dnia 21 listopada 2011 r., wdrożonym w podległych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, wprowadzono...

II SA/Ol 22/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-05

spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających, między innymi bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego oraz ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska...
, poz. 94, ze zm.) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają:, 1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie...

II SA/Ol 183/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-19

przeciwpożarową i ochronę środowiska. Poprzez zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej należy, w opinii organu, rozumieć między innymi zabezpieczenie obszarów leśnych...
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia...

II SA/Ol 1299/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-15

przeciwpożarową i ochronę środowiska. Zdaniem organu odwoławczego, przez zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć, m.in. zabezpieczenie obszarów leśnych...
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej określają: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia...
1   Następne >   2