Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Po 112/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-06

których okupanci stosowali represję pracy niewolniczej w zaostrzonej formie. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja przymusowo zatrudnionych, izolowanych od dotychczasowego środowiska...
Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Arolsen przedstawił m. in. długoletni (do dnia 31 grudnia 1977 r.) dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań Albert de Cocatrix (w Biuletynie...

IV SA/Po 356/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-21

z dnia [...] roku Dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w nawiązaniu do pisma organu z dnia...
lat 60, później powyżej lat 50), chorych i ułomnych kierowano do hali nr 1, skąd wywożono do różnych miejscowości Generalnej Guberni. Osoby zdolne do pracy kierowano...