Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

IV SA/Wr 265/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-25

jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy:, 1) ochrona prawa niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,, 2) promocja...
, że nie wykazała we wniosku działań podjętych na rzecz ochrony zdrowia przed skutkami palenia tytoniu, których jest rozliczany dyrektor szkoły. Szkoła jako placówka oświatowa...

IV SA/Wr 241/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-22

- R. A. (Dyrektor Generalny spółki) i L. F. M. (Dyrektor Finansowy spółki)., Wobec braku dowodów wskazujących na to, że ustalony na dzień 15 listopada 2021 r. termin...
, że jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego., Podstawa prawna:, art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r...

I OSK 529/11 - Wyrok NSA z 2011-11-09

w ramach jednostek organizacyjnych. Zgodnie ze schematem organizacyjnym przedstawionym przez pracodawcę Wydział BHP podlega bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Spraw...
dyrektorowi Wykonawczemu Grupy [...] ds. Zasobów Ludzkich. Według zapisów zamieszczonych w protokole z kontroli, pomimo stwierdzonych uprzednio (tj. w czasie kontroli...

I OSK 2858/18 - Wyrok NSA z 2020-10-13

faktycznego, w tym:, i. odmówił dopuszczenia dowodu z zeznań wnioskowanych przez skarżącą świadków, w tym B. Z., Głównego Specjalisty ds. BHP, ppoż i ochrony środowiska N. S.A., B...
z zeznań wnioskowanych przez skarżącą świadków, w tym B. Z., Głównego Specjalisty ds. BHP, ppoż i ochrony środowiska N. S.A., B. J., pracownika N. S.A., M. P...