Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1063/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

2021 r. (data nadania) M. S. (dalej: 'skarżący') wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia...