Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

III SA 2029/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie i ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska...
instalacyjnych sieciowych, wkrętkowych, których zbadanie zlecił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów., W toku kontroli wyjaśniono między innymi, że przedstawione...

IV SA 98/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-19

stwarzać zagrożenie, albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, podlegają - zależnie od stopnia zagrożenia - obowiązkowi certyfikacji znakiem...
certyfikacji, co wynikało z wykazu wyrobów podlegających temu obowiązkowi określonemu w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r...