Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 1016/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty...
w [...], przy [...]., Pismem z [...] czerwca 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] poinformował WIF o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli podmiotu [...] sp...