Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II OW 38/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

., Prezydent wskazał, że pismem z dnia 12 lutego 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta K. skierował sprawę o umorzenie przedmiotowych opłat do Dyrektora...
ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2016 r. kompetencje do wydania zezwolenia na wycinkę drzew w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy przejął Marszałek...

IV SA/Wr 629/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

skarżący podał zarządzenia pokontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a....
Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spraw.), Protokolant Aleksandra Markiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi Dyrektora...

IV SA/Wr 628/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

skarżący podał zarządzenia pokontrolne organów Inspekcji Ochrony Środowiska, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a....
Mirosława Rozbicka-Ostrowska (spraw.), Protokolant Aleksandra Markiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 22 marca 2018 r. sprawy ze skargi Dyrektora...

II OW 39/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

Konserwatora Zbytków jako organ właściwy w sprawie., Prezydent wskazał, że pismem z dnia 12 lutego 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta K. skierował...
sprawę o umorzenie przedmiotowej opłaty do Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa M., działającego w tym zakresie z upoważnienia Marszałka Województwa M...