Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w którym zarzuciła Dyrektorowi UKS w P. naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a mianowicie:, - art...
możliwość jej wykorzystania dla poprawy funkcjonowania organów administracji skarbowej i lepszej ochrony interesu publicznego., Decyzja Generalnego Inspektora Kontroli...

I OSK 2787/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 790/13 w sprawie ze skargi A.L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli...
Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A.L. na rzecz Generalnego...

I OSK 2577/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 776/13 w sprawie ze skargi A.L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A.L. na rzecz Generalnego Inspektora...

I OSK 143/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

dla poprawy funkcjonowania organów administracji skarbowej i lepszej ochrony interesu publicznego., Decyzja Generalnego Inspektora Kontroli Skargowej z dnia 15 marca 2013 r...
ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy), że zarówno Dyrektor UKS w Gdańsku, jak i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej są obowiązani do udzielenia informacji publicznej...

I OSK 8/14 - Wyrok NSA z 2014-06-10

w sprawie ze skargi G. L., C. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r...
. nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od G. L., C. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w [...] na rzecz Generalnego...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Komandytowa z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala...
skargę kasacyjną, 2. zasądza od G. Spółka Komandytowa z siedzibą w W. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem...

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 777/13 w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A. L. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...

I OSK 2721/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 729/13 w sprawie ze skargi A.L. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli...