Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Sz 800/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

. na rozstrzygnięcie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od wyników oceny wniosku o dofinansowanie projektu...
wsparcia DDP. Jako cele szczegółowe Wnioskodawca wskazał przywracanie osobom niesamodzielnym umiejętności niezbędnych do życia w środowisku społeczeństwa, rozwijanie...