Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Kr 507/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-17

Minister Finansów działając jako Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej postanowieniem z dnia 26 stycznia 2009 r przekazał sprawę do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...
lipca 2009r., sprawy ze skargi A. D - 'A' w A., na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, z dnia 22 kwietnia 2004 r. Nr [...], w przedmiocie sankcji...

III SA/Gl 1354/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-11

szczebla tj. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako jednostki, z którą podpisano umowę o dofinansowanie Projektu, celem uzgodnienia...
2010 r. sprawy ze skargi Gminy S. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie inne - wyniku kontroli kończącego...

I SA/Go 1312/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-02

dotyczącymi zamówień publicznych; 3.3 czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska; 3.4 czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami pomocy publicznej...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi...