Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

III SA/Lu 178/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-27

, że pracownicy MOPR w L. rozpoznali wskazane przez skarżącego środowisko w zakresie posiadanych kompetencji, jednakże z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych...
przez ich administratora nie przysługuje żaden środek odwoławczy. W tym miejscu należy wspomnieć, że organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych...

III SA/Lu 187/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-27

, że pracownicy MOPR w L. rozpoznali wskazane przez skarżącego środowisko w zakresie posiadanych kompetencji, jednakże z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych...
przez ich administratora nie przysługuje żaden środek odwoławczy. W tym miejscu należy wspomnieć, że organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor...