Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Sz 1142/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-13

morskiego w K., km [...] ' w ochronie środowiska morskiego, (generalny projektant A. B., 2008) sporządzona 15.10.2011 r. przez R. D. - organ odwoławczy zauważył, że autor...
usług związanych z ochroną środowiska morskiego, jak również nie miały na celu utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych, a zatem Spółka nie mogła zastosować...

III SA/Wa 2790/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

nie były związane z ochroną środowiska morskiego ani utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych, w konsekwencji czego powinny być opodatkowane stawką 23% VAT;, 2) art. 83...
% VAT w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u. jako usługi związane z ochroną środowiska morskiego. W ocenie Skarżącej definicję 'ochrony środowiska morskiego...

I SA/Łd 938/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-17

dla takich beneficjentów jak np. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska., Konstrukcja wielosensorowej platformy teledetekcyjnej...
cenowej i akceptacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska metoda ta będzie powszechnie wykorzystywana w monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000., W rezultacie...

III SA/Wa 7/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

polegające na współtworzeniu warunków dla ochrony środowiska mieszczą się w zakresie znaczeniowym działań na rzecz ochrony środowiska., Dyrektor Izby Skarbowej...
generalnych celów izby gospodarczej poprzez działalność w zakresie ochrony zdrowia i środowiska., Uzasadniając zarzut naruszenia art. 17 ust. 1 pkt 40 updop Skarżąca podniosła...

I SA/Kr 688/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-02

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz przepisy Prawa wodnego i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska - organ stwierdził, że opłaty i kary...
wodnego i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Taka interpretacja jest również zbieżna z zapisami umowy sprzedaży. Zatem w świetle art. 40 ust. 1 w zw. z art...

I SA/Ol 97/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-11

dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej., W dalszej kolejności Dyrektor Izby Skarbowej powołał przepisy art. 1 pkt 1 - 4, art. 12 ust. 1...
oraz powinien wprowadzić systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W ocenie Spółki, wymogi...

III SA/Wa 4185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-14

z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lutego 2009 r. do maja...
2010 r. oraz od lipca do listopada 2010 r. oddala skargę Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. ('Dyrektor UKS') decyzją z [...] stycznia 2014r. określił D. S.A. z/s...

I SA/Bk 760/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-16

, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw...
na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej...

I SA/Bk 761/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-16

, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci...
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę...

I SA/Wr 996/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

2001 r. Prawo ochrony środowiska; jt. z 2006 r. Dz.U Nr 129, poz. 902 ze zm. - dalej: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.), organ błędnie przyjął, że ma ona możliwość...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. oraz odsetek...
1   Następne >   +2   +5   +10   23