Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 522/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-07

przez właściwy organ orzekający w zakresie obrotu odpadami, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Jak zaś wynika z dołączonej na rozprawie do akt, decyzji z dnia...
Inspektora Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów., Mając powyższe na uwadze, organ celny wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska...

III SA/Gl 997/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-27

: [...]., Zaznaczył, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] r. nr [...], umorzył wszczęte postępowanie w sprawie...
tego samego stanu faktycznego, na bazie identycznych dokumentów, jedna decyzja administracyjna została wydana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i stała się decyzją...

III SA/Wr 79/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-29

, a części niesprawne, nie nadające się do ponownego montażu, zostałyby sprzedane do punktu skupu w B. lub P., Generalny Inspektor Ochrony Środowiska wszczął z urzędu...
masie całkowitej powyżej 3,5 tony, jednorazowo wyjechał do Niemiec po przedmiotowy piec., Z kolei w piśmie z dnia [...] r. ([...]) Generalny Inspektor Ochrony Środowiska...

III SA/Wr 375/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt...
tym kosztów ochrony zdrowia obywateli -diagnostyka i długotrwała terapia uzależnień (druk sejmowy nr 2481)., Wydany wyrok TSUE, choć ma znaczenie generalne, co do charakteru...

III SA/Wr 373/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-04

w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualną, ochronę narodowego...
Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zmiany miejsca urządzania gier na automatach...

SA/Sz 1586/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-27

mimo przedłożenia przez niego zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, pozwalającego mu na wprowadzenie na polski obszar celny odpadu w postaci bawełnianej odzieży...
, że w przypadku odzieży używanej klasyfikowanej do kodu PCN 6309 posiadanie zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska nie zwalnia z obowiązku uzyskania...

III SA/Wr 916/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-14

wygranych oraz, co do miejsca świadczenia tych usług i wieku uczestników, w celu ochrony ich zdrowia, a ponadto kontroli przestrzegania warunków urządzania takich gier., Dyrektor...
'A' sp. z o.o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany zezwolenia w zakresie...

GSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-01-31

na czyściwo, ciąży obowiązek uzyskania zarówno decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, jak i pozwolenia Ministra Gospodarki na przywóz odzieży używanej wydanego w ramach...
decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwala importerowi jedynie na przywóz z zagranicy odpadów w postaci odzieży używanej z bawełny, a nie bawełnianej odzieży...

III SA/Lu 351/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-22

z siedzibą we W. na decyzję Dyrektor Izby Celnej z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja...
2010 r., znak: [...], Dyrektor Izby Celnej w B. P., po rozpatrzeniu odwołania E. sp. z o.o., z siedzibą we W., utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] marca 2010 r...

III SA/Wr 362/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-09

się do tej części uzasadnienia decyzji, w której Dyrektor Izby Celnej wskazywał na konieczność wprowadzenia spornych regulacji w celu ochrony społeczeństwa...
w J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] marca 2013 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zmiany miejsca urządzania...
1   Następne >   +2   +5   +10   74