Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wr 374/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-05

. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.; dalej też: ustawa; u.p.e.a.), po rozpoznaniu zażalenia D. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej też: Wojewódzki...

III SA/Gl 287/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

[...] r. dokonaną przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K.., Ponadto organ odwoławczy powołał się na pogląd wyrażony przez Generalnego Inspektora...
od [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (ocena towaru z dnia [...] r.) a także pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2018 r., Dyrektor...

III FSK 3626/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

.) oraz art. 6 ust. 1-3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r., s. 1), a także art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka...
WSA (del.) Paweł Dąbek, po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...

I SA/Ol 749/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo też dla wolności i praw innych osób...
Renata Kantecka (sprawozdawca) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora...

I SA/Ol 745/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo też dla wolności i praw innych osób. W związku z powyższym organ...
Renata Kantecka (sprawozdawca) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora...

II SA/Ol 119/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-03-19

w zakresie ochrony środowiska i konkurencji'. Zdaniem Rzecznika Generalnego, dostęp do całej sieci dróg w Polsce jest ograniczony w warunkach sprzecznych z zasadą ustanowioną...
Osipuk Protokolant Referent Małgorzata Gaida po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2019 roku sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Administracji...

II SAB/Sz 112/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-05

Joanna Suwaj (spr.), , , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi A. M. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S...
. w przedmiocie rozpoznania odwołania p o s t a n a w i a odrzucić skargę. A. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na bezczynność Dyrektora Izby...

II SAB/Sz 121/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-05

Joanna Suwaj (spr.), , , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi R. P. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S...
. w przedmiocie rozpoznania odwołania p o s t a n a w i a odrzucić skargę. R. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na bezczynność Dyrektora Izby...

II SA/Sz 719/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-18

ze skargi D. W. na pisemną propozycję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia postanawia odrzucić...
działanie organów doszło do naruszenia jego praw. Wniosła również o orzeczenie, które zapewni ochronę przez Sąd prawa jednostki do sądu, tzn. prawa do sprawiedliwego i zgodnego...

III SA/Wa 2208/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r. oddala...
skargę Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z [...] czerwca 2018r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. ('Dyrektor IAS...
1   Następne >   +2   +5   8