Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

I OSK 233/11 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi z dnia [...] stycznia 2010 r...
2010 r., III SA/Łd 260/10 oddalił skargę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego...

I OSK 2272/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

prawny wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej został określony w art. 400 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W myśl...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 1696/14 w sprawie ze skargi Fundacji '[...]' na akt Naczelnego Dyrektora...