Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Łd 363/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

określony w § 3 ust. 1 pkt 3 i 7 ww. uchwały. Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
, że negatywne uzgodnienie dokonane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł. w postanowieniu z dnia [...], utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony...

II SA/Łd 757/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

21 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. znak...
przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. (znak: [...]) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie...

II SA/Łd 238/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-17

, z uwagi na złożoną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienia Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska z [...], utrzymujące w mocy...
zażalenia inwestora, zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] nr [...]. W tej sytuacji, ocenę zgodności planowanej...

II SA/Łd 227/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-12

. 1 pkt 3 i 7 w/w uchwały. Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]. Organ nie dotrzymując normy art. 10 K.p.a. doprowadził do sytuacji, gdy inwestorzy zmuszeni są prowadzić jednocześnie dwa...

II SA/Łd 217/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] nr [...], utrzymujące w mocy ww. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł. z dnia...
inwestycyjnego. Postanowienie to, po rozpatrzeniu zażalenia inwestora, zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia...

II SA/Łd 58/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-10

zażalenia inwestora, zostało utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...], nr [...]. W tej sytuacji, ocenę zgodności planowanej...
. o odmowie uzgodnienia projektu decyzji dla wnioskowanej inwestycji oraz wydane w wyniku jego zaskarżenia, postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymujące...

II SA/Łd 24/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-22

inwestycji, dokonane postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Ł. z dnia [...], utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
. akt IV SA/Wa 2016/12 tenże Sąd oddalił skargę Ł. T. na wskazane wyżej postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Strona skarżąca posiada otwarty termin...

II SA/Łd 553/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-25

., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że wnioskiem z dnia 4.listopada 2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ), działając na podstawie art.76 ust. 1 ustawy...
konieczności jej przeprowadzenia a nie umarzać postępowanie. W ocenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w/w decyzja Wójta Gminy R. z dnia [...] umarzająca postępowanie...

II SA/Łd 552/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-25

., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że wnioskiem z dnia 4.listopada 2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ), działając na podstawie art.76 ust. 1 ustawy...
konieczności jej przeprowadzenia a nie umarzać postępowanie. W ocenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w/w decyzja Wójta Gminy R. z dnia [...] umarzająca postępowanie...

II SA/Łd 413/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-26

zażalenia złożonego przez odwołującego, zostało utrzymane w mocy postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]., nr [...]., Wydanie przez organ...
zabudowy oraz utrzymujące je w mocy postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostały wydane z naruszeniem przepisów zarówno prawa materialnego, jak przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   25