Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1874/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-04-16

wywłaszczono decyzją Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w P. z dnia 30 listopada 1977 r. Działkę nr 10 decyzją Urzędu Wojewódzkiego...
w P., Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 30 marca 1976 r. Obie działki wraz z innymi terenami objętymi lokalizacją miasteczka uniwersyteckiego...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

Architektury Urzędu Miejskiego w K. poinformował 'A.' SA w K., że stosownie do art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627...
. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627 ze zm. - dalej Prawo ochrony środowiska/ i Uchwały nr 626 z dnia 23...