Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1735/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-07

obowiązującego prawa uważany za przywóz odpadu i dopuszczalny jedynie za zezwoleniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska /art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach/, przy czym...
Inspektora Ochrony Środowiska na import odpadów wydano przedstawioną na wstępie decyzję pierwszoinstancyjną, która zaskarżona została odwołaniem., Odnosząc się zatem...

II SA/Ka 698/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-11

likwidacji Kopalni 'O.B.',, - zarządzenie Dyrektora Generalnego GHKWN z dnia 7 grudnia 1987 r. w sprawie likwidacji kopalni,, - orzeczenia Okręgowej Komisji ds. Szkód...
/ prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,, 5/ ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,, 6/ zapobiegania szkodom oraz ich naprawiania., Taki plan podlega...