Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 1228/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2001-11-14

/ wykonanie przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie pozytywnej opinii przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Ł.,, 6/ obszar objęty zmianą...
w zw. z art. 3 pkt 3a i 4c, art. 6 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 ze zm...

II SAB/Łd 74/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

warunkami., Pismem z dnia 8 czerwca 1998 r. Urząd Wojewódzki w P.-T. Wydział Organizacji i Nadzoru przesłał Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w P.-T...
. 59, art. 62 i art. 68 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /t.j. Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196/, par. 2 ust: 1, par. 6-8 rozporządzenia Rady...