Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

VI SA 22/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-28

/ istniała prawna możliwość zaliczenia lasów do lasów ochronnych na podstawie planu urządzenia lasu zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29...
ochronnych, oraz pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, który stwierdza, że według stanu na dzień 1 stycznia 1992 r. w Nadleśnictwie D. jest 14.447 ha lasów ochronnych...