Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

IV SA/Wa 419/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-31

21 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2393/13 oddalającym skargę A. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r...
Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2392/13 oddalił skargę A. K. wniesioną na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OSK 2512/16 - Wyrok NSA z 2018-10-09

w sprawie ze skargi E. K., E. K. oraz C. [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2015 r...
Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] listopada 2015 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania, oddalił skargę., W skardze kasacyjnej E. K., E. K., C...

II SA/Sz 1214/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-17

infrastrukturą techniczną'. Nadto postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w S. odmówił uzgodnienia warunków realizacji...
złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S., zaskarżając jednocześnie postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w S. z dnia...