Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SA/Łd 757/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

21 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. znak...
przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. (znak: [...]) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie...

II GSK 959/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

nielegalności wskazanego zarządzenia dyrektora generalnego LP i 'substytucji' udzielonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa., Naczelny Sąd...
, iż skarży on odmowę Ministra Środowiska uchylenia lub stwierdzenia nieważności z powodu niezgodności z prawem zarządzenia Dyrektora Generalnego L.P. Nr [...] z dnia...

II SPP/Ol 135/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-08

., w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skarg J. Z. i M. Z. na decyzję Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy zezwolenia na trwałe wyłączenie...
. We wniosku podano dane dotyczące przedmiotu zaskarżenia, z których wynika, że wnioskodawcy kwestionują decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...], utrzymującą...