Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Po 1142/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-13

, ochrona środowiska naturalnego, zasiłki dla bezrobotnych, renty i emerytury, bezpieczeństwo publiczne), a niektóre jednostki próbują uniknąć łożenia na potrzeby publiczne...
Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada2008r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia...

I SA/Wr 431/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-14

,, i) na restrukturyzację,, j) na ochronę środowiska,, k) na prace badawczo-rozwojowe,, l) regionalną,, m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów...
- Handlowego 'A' S.A. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości w podatku od towarów...

I SA/Gl 827/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-07

), przestrzeganie prawa (Sądy, Prokuratura, Administracja), opieka zdrowotna, socjalna, emerytalno-rentowa, edukacja, komunikacja, a także ochrona środowiska, itd. Realizacja...
, Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2008 r. sprawy ze skargi H. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia...

I SA/Gl 664/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

,, g) na zatrudnienie,, h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,, i) na restrukturyzację,, j) na ochronę środowiska,, k) na prace badawczo-rozwojowe...
-Ziętek, Protokolant Kamil Żurek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2008 r. sprawy ze skargi Wojewódzkiego Szpitala [...] w J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Go 1273/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-27

o ochronie środowiska, ale argumentacja zawarta w uzasadnieniu ma w ocenie skarżącej zastosowanie, w niniejszej sprawie., Dodatkowo twierdzenie, że do opłat z tytułu trwałego...
budżetowych, które są ustalane lub określane przez inne organy niż naczelnicy urzędów skarbowych, przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy izb...