Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

IV SA/Wa 2266/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-15

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Wojewoda...
., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] października 2010 r. uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] w całości...

II SA/Wr 812/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

- wymaga zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych; 2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - wymaga zgody Dyrektora Generalnego (ust. 2...
bowiem z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z uwagi na istniejące uregulowania w zakresie zamian w ustawie o lasach oraz wytyczne w sprawie zasad postępowania...