Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

IV SA/Wa 1232/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-02

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2016 roku, numer [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny...
oddziaływania na środowisko postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2016...

IV SA/Wa 20/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

niejawnym wniosku J. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja...
2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2006 r. określające...

IV SA/Wa 919/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-24

G. z siedzibą w K. i Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017 roku, nr [...] w przedmiocie...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017...

IV SA/Wa 2419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

wniosku O. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r...
z [...] grudnia 2014 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, wniósł o przywrócenie terminu...

IV SA/Wa 21/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-31

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...
do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wyjaśniła, że przesyłka zawierająca skargę została nadana do organu - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na błędy adres ul. Jasną...

IV SA/Wa 3348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

niejawnym wniosku A. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia...
., uzupełnionym w dniu 28 listopada 2015 r. A. J. wraz ze skargą na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 291/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-08

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy postanawia: - przywrócić...
. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013r. o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...

IV SA/Wa 486/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. M. J. wniósł skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. utrzymujące...
wniosku M. J. o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 2179/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r. znak [...] utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w P...

IV SA/Wa 434/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

wniosku J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2014 r...
. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił J. S., reprezentowanemu przez profesjonalnego pełnomocnika, przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie...
1   Następne >   +2   6