Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

I OZ 372/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

ze skargi J.L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [..] sierpnia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia...
J.L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [..] sierpnia 2016 r., znak: [..] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania., W uzasadnieniu...

IV SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-07

niejawnym wniosku R. L. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. L. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie niepodjęcia czynności...
na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w podjęciu czynności administracyjnych., Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Wa 143/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

niejawnym wniosku R. L.. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. L. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2016 r...
2016 r. R. L. wniósł za pośrednictwem organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...

IV SA/Wa 1827/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

wniosku M.J. o przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od wpisu od skargi w sprawie ze skargi M.J. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia...
200 zł. od wniesionej przez siebie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia, z dnia [...] sierpnia 2009 r., w terminie do jego opłacenia, zwrócił...

IV SAB/Wa 111/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-27

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy. R. B. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu...
dla załatwiania spraw., Jak wynika z akt sprawy postanowieniem z dnia [...] maja 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoznał zażalenie skarżącej na postanowienie...

IV SA/Wa 697/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-30

o przyznanie jej prawa pomocy w sprawie zainicjowanej skargą na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r...
2012 r., uwzględniając skargę A. G., uchylił zaskarżone postanowienie., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska., W dniu 13 marca...

IV SA/Wa 1165/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: umorzyć...
postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy G. (dalej: 'wnioskodawca') w toku postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1796/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-02

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2011 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: zwolnić...
skarżącego od kosztów sądowych w całości R. D. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1165/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-25

ze skargi I. A. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy postanawia...
dla I. A. adwokata z urzędu w sprawie ze skargi wymienionej na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy...

IV SA/Wa 2472/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-12

w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania jako niedopuszczalną., Naczelny...
1   Następne >   +2   +5   +10   32