Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II OSK 430/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

planistycznej wprowadziła nowy organ opiniujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zgodnie bowiem z treścią...
dyrektora ochrony środowiska, a następnie - wprowadza zmiany wynikające z uzyskanej opinii., Z dokumentacji planistycznej dostarczonej przez Radę, wynika że projekt...