Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Sz 210/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-22

się z prośbą 'o wstrzymanie decyzji o usunięciu mojego syna K. B. z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy [...] '., W związku z powyższym Dyrektor...
w przepisach ustrojowych (por. A. Kabat, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa...

IV SA/Wr 7/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-29

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...], ustalono M.G. (dalej jako skarżący, strona) wysokość należności podlegającej zwrotowi...
lutego 2010 r. z dyrektorem MOPS. W ocenie skarżącego przy jej zawieraniu nie ustalono - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej...

IV SA/Wr 6/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-29

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., z dnia [...] kwietnia 2014 r., Nr [...], ustalono M. G. (dalej jako skarżący, strona) wysokość należności podlegającej...
. z dyrektorem MOPS. W ocenie skarżącego przy jej zawieraniu nie ustalono - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - możliwości rodziny...

III SA/Kr 943/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-07

rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. We wszystkich działaniach...
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo, 3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo, 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej., Z kolei art. 2 pkt 10 p.p.w.d....

IV SA/Gl 513/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

status publicznego prawa podmiotowego np. zasiłku stałego czy zasiłku okresowego. Powyższe ustalenia są o tyle istotne, że w aktach sprawy znajduje się pismo Dyrektora Ośrodka...
pozostaje, czy gmina dysponuje takimi uprawnieniami, aby w sposób generalny ograniczać dostęp do określonego rodzaju świadczeń przewidzianych w ustawach materialnoprawnych...

I OSK 721/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

Burmistrza Miasta [...], Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (dalej Burmistrz), po rozpatrzeniu wniosku J.S. (dalej wnioskodawca bądź skarżący), reprezentowanego...
. 200 w zw. z art. 205 § 2 ppsa wniósł o: 1. uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (działającego...

I OSK 55/08 - Wyrok NSA z 2008-12-15

2006 r. Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Ł. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia...
jednak, jak sama nazwa wskazuje, powinien zostać przeprowadzony w środowisku życia danej osoby (wywiad z członkami rodziny, sąsiadami, współpracownikami). Stwierdzenie natomiast...