Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

III FSK 3626/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

.) oraz art. 6 ust. 1-3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r., s. 1), a także art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka...
WSA (del.) Paweł Dąbek, po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej...

III SA/Lu 351/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-22

z siedzibą we W. na decyzję Dyrektor Izby Celnej z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja...
2010 r., znak: [...], Dyrektor Izby Celnej w B. P., po rozpatrzeniu odwołania E. sp. z o.o., z siedzibą we W., utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] marca 2010 r...

I FSK 391/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

., Odnosząc się do pism Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Ochrony Środowiska załączonych przez Spółkę przy piśmie z dnia 5 marca 2010 r., Dyrektor Izby Skarbowej...
do materiału dowodowego pism Ministerstwa Gospodarki z dnia 31 maja 2001 r. oraz z dnia 24 lipca 2001 r., a także pisma Instytutu Ochrony Środowiska z dnia 20...

III FSK 4104/21 - Wyrok NSA z 2021-11-04

.) oraz art. 6 ust. 1?3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych (Dz.Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r., s. 1), a także art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka...
przesłankę nieważności określoną w art. 183 § 2 pkt 4 P.p.s.a. w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie...

III SA/Lu 375/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. Filia w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji...
. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540), Dyrektor Izby Celnej , po rozpatrzeniu odwołania F. Sp...

I SA/Ol 749/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo też dla wolności i praw innych osób...
Renata Kantecka (sprawozdawca) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora...

I SA/Ol 745/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo też dla wolności i praw innych osób. W związku z powyższym organ...
Renata Kantecka (sprawozdawca) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora...

III SA/Lu 294/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

' to wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy...
z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej...

III SA/Lu 293/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-22

na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go na rynek, takie jak warunki użytkowania...
z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja...

III SA/Lu 350/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-22

ochrony konsumentów przed uzależnieniem, oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i ustawianiem gier sportowych., Organ przytoczył także fragmenty opinii Rzecznika Generalnego...
, nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go na rynek, takie jak warunki użytkowania...
1   Następne >   +2   +5   10