Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

IV SA/Wa 3409/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej O. Z. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżonym postanowieniem...

I SA/Lu 147/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-07-13

społeczny ich prowadzenia, zwłaszcza na ochronę ludzi młodych. Podobne stanowisko zostało wyrażone również w opinii Rzecznika Generalnego Yvsa Bota jak również w opinii...
w tym względzie pozostaje dbałość o prawidłowy rozwój społeczeństwa, walka z nałogami i uzależnieniami oraz ochrona konsumentów., Dyrektor Izby Celnej wskazał, że w dniu 29 grudnia...

I SA/Lu 148/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-07-13

jednak, wartością nadrzędną w tym względzie pozostaje dbałość o prawidłowy rozwój społeczeństwa, walka z nałogami i uzależnieniami oraz ochrona konsumentów., Dyrektor Izby...
poziomem ochrony konsumentów i porządku publicznego (por. tezy: 61 - 67 Orzecznictwo, opinii Rzecznika Generalnego do sprawy C - 42/07). Oczywiście poza sporem...

I SA/Wr 693/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-05

. z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 21 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za maj 2010 r...
. oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Skarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Wr 694/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-05

z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 21 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za czerwiec...
2010 r. oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Skarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby...

I SA/Wr 695/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-05

z o.o. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 21 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za lipiec...
2010 r. oddala skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Skarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby...

I SA/Wr 690/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-05

z o.o. z/s w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za styczeń 2010 r. oddala...
skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Skarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Wr 689/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-05

z o.o. z/s w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za luty 2010 r. oddala...
skargę. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Skarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Wr 530/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od gier za luty 2010 r.: oddala skargę...
. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n., Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby Celnej) nie uwzględnił...

I SA/Wr 531/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od gier za kwiecień 2010 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby...
Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby Celnej) nie uwzględnił odwołania i utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego we W. (dalej: Naczelnik Urzędu Celnego), odmawiającą...
1   Następne >   +2   +5   8