Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 1010/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

rurociągów przesyłowych. W jego przypadku zostały wykonane prace przywracające pierwotny stan działek, sprzed rozpoczęcia wykonania robót. Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska...
o warunkach zabudowy oraz pozwoleniem budowlanym Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w [...]z dnia [...].09.1995 r. nr [...]., Organ I instancji stwierdził...