Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

II FSK 1906/11 - Wyrok NSA z 2013-06-03

kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 96/11 w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 3 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku...
od Dyrektora Izby Skarbowej w S. na rzecz G. K. kwotę 500 (słownie: pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. 1. Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2011 r., I SA...