Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Ke 227/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-20

Gospodarki Odpadami Sp. komandytowa w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
oddala skargę. 1.Decyzja organu administracji publicznej i przedstawiony przez organ tok postępowania., 1.1. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. decyzją...

I SA/Ol 543/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-08-06

. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną...
decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżących kwotę 154 (sto pięćdziesiąt cztery ) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Aktem...

I SA/Ol 854/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-28

zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową (art.1 ustawy...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...